• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

W związku z całkowitym zapełnieniem ostatniej kwatery Składowiska Odpadów Przemysłowych zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1, Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że ostatecznie zakończono składowanie odpadów na przedmiotowym składowisku. W związku z powyższym Emitent skierował w dniu dzisiejszym (20 marca 2019 r.) do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie zgody na zamknięcie ostatniej kwatery składowiska.

Udział działalności składowiska w wynikach Grupy Kapitałowej w ostatnim okresie był nieistotny. Mając na uwadze, że rekultywacja składowiska prowadzona będzie przy użyciu odpadów obojętnych jej koszty Zarząd ocenia jako nieznaczące dla wyników przyszłych okresów. Zakończenie działalności związanej ze składowaniem odpadów stanowi realizację strategii Grupy polegającej na rozwijaniu kluczowych działalności w gospodarce odpadami takich jak: przetwarzanie odpadów w procesach stabilizacji, spalania odpadów niebezpiecznych i medycznych oraz produkcji paliw alternatywnych.

Po wykonaniu obowiązków wynikających z decyzji o zamknięciu składowiska Emitent dokona wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Składowiska Odpadów Przemysłowych funkcjonującego jak odrębny oddział. W dalszym ciągu przy ul. Górniczej w Wałbrzychu będzie funkcjonował Zakład Recyklingu Odpadów wytwarzający paliwa alternatywne.