• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zakończenie okresu trwałości dla projektu nr POIG.04.05.02-00-006/10 pt. „Utworzenie centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew informuje, że z dniem 18 maja 2015 roku zakończył się okres trwałości dla projektu nr POIG.04.05.02-00-006/10 pt. „Utworzenie centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”. Projekt realizowany był w okresie od 15.04.2010 r. do 30.10.2011 r. w m. Niecew.

Dotacja przyznana została w kwocie 3 024 780,00 PLN. Dotacja wykorzystana: 2 973 639,39 PLN

Wysokość dofinansowania PARP w projekcie to 60% kosztów kwalifikowanych. Tym samym, dla ww. projektu nie ma już ryzyka zwrotu dotacji.