• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (Dom Maklerski) obustronnie podpisany egzemplarz umowy o pełnienie przez Dom Maklerski funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Giełda) dla wszystkich akcji zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji Emitenta, zgodnie z Regulaminem Giełdy i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów Giełdy oraz ustalonymi zwyczajami giełdowymi.

Umowa weszła w życie i została zawarta na czas nieokreślony.