• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. do Spółki wpłynęło od Ginger Capital Sp. z o. o. z siedzibą w m. Korzenna 214, 33-322 Korzenna – akcjonariusza Mo-BRUK S.A., zgłoszenie kandydatur Pana Tobiasza Mokrzyckiego i Pana Wiktora Mokrzyckiego na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Mo-BRUK S.A. poniżej przekazuje informacje nt. kandydatów w formie notek biograficznych.

Wiktor Mokrzycki jest przedstawicielem drugiej generacji w Mo-BRUK SA i jednocześnie jej współtwórcą. Od młodych lat zaangażowany w sprawy ochrony środowiska oraz budowanie firmy rodzinnej. Doświadczony w przetwarzaniu odpadów, budowaniu i realizacji strategii proekologicznej oraz zarządzaniu zespołem handlowym w branży ochrony środowiska w Polsce i UE. Posiada wiedzę
z zakresu spółek publicznych na GPW, ESG, inwestycji kapitałowych. Posiada wykształcenie wyższe
w kierunku inżynierii środowiska i zarządzania.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2024 – Monto Group F.R. – Prezes Zarządu
Od 2022 Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów - Przewodniczący Rady Głównej
Od 2021 Purigi Sp. z o. o. – Członek Zarządu
Od 2020 Ginger Capital Sp. z o. o. – Członek Zarządu
Od 2010 Mo-BRUK S.A. - Wiceprezes Zarządu
2009 – 2013 Raf Ekologia Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej
2008-2010 Mo-BRUK J. Mokrzycki Sp. K. - Komandytariusz, Prokurent

Tobiasz Mokrzycki posiada wykształcenie wyższe. W 2012 r. ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Budownictwo, specjalizacja: Drogi, ulice i autostrady. Tobiasz Mokrzycki w 2016 r.
uzyskał także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi natomiast w 2017 r. uzyskał uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Doświadczenie zawodowe:
2023 – obecnie Patronum F.R. – Prezes Zarządu
2020 – obecnie Ginger Capital Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2010 – obecnie Mo-BRUK S.A. – Wiceprezes Zarządu;
2008 – 2010 Mo-BRUK J. Mokrzycki sp. k. – Komandytariusz, Prokurent.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w kandydaci do Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia z których wynika, że żaden z nich: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu lub prokurent.
Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje, że żaden z w/w kandydatów do Rady Nadzorczej nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy Krajowym Rejestrze Sądowym.