• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2022 r.

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68 („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) zwołanego na dzień 25 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenie zostało złożone na podstawie art. 401 § 4 KSH przez uprawnionego akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Ginger Capital Sp. z o. o.

Otrzymane zgłoszenie dotyczy pkt. 9g opublikowanego porządku obrad ZWZA Spółki (podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej).

Pan Arkadiusz Semczak od 2010 roku związany jest z działalnością inwestycyjną oraz z rynkami kapitałowymi. W latach 2016-2021 pracował w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego mBanku, w którym zajmował się budowaniem portfeli o łącznej wartości ok. 1 mld PLN, wyceną akcji i obligacji, wyszukiwaniem projektów inwestycyjnych, utrzymaniem relacji z klientami instytucjonalnymi TFI, analizą makroekonomiczną. Wcześniej pracował w mWealth Management w departamencie zarządzania majątkiem, gdzie zajmował się budową portfeli modelowych, doradztwem inwestycyjnym dla klientów zamożnych z aktywami powyżej 2 mln PLN oraz zarządzaniem portfelami. W latach 2010-2015 pracował jako makler w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A.
Pan Arkadiusz angażuje się także w inne projekty jest m.in. współzałożycielem stowarzyszenia Investhink, którego misją jest promocja wiedzy w obszarze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management).
Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

Emitent przekazuje w załączeniu otrzymany projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA.