• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana adresu miejsca w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 08 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna („Emitent”. „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 12 maja 2021 roku informuje, że nastąpiła zmiana adresu miejsca w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 08 czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w m. Korzenna 475, 33-322 Korzenna w Restauracji Gospoda Dworska.

Zmiana adresu miejsca w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podyktowana została dużą liczbą zgłoszeń osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz potrzebą zapewnienia odpowiednich warunków odbycia Zgromadzenia w związku ze stanem epidemii.

Zarząd Emitenta wskazuje, że termin, godzina oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ zmianie.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 08 czerwca 2021 roku.