• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana Przewodniczącego Komitetu Audytu

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 31 maja 2022 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Piotra Pietrzaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. Jako uzasadnienie rezygnacji podano fakt, że od 1 czerwca 2022 r Pan Piotr Pietrzak jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dłużej jak 12 lat w związku z czym nie będzie spełniał warunku niezależności wymaganego do zajmowania stanowiska Przewodniczącego Komitetu Audytu zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Piotr Pietrzak pozostaje Członkiem Komitetu Audytu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w przedmiocie powołania Pana Piotra Skrzyńskiego na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu. Pan Piotr Skrzyński spełnia warunek niezależności konieczny do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.