• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok.

Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2012 roku, a nie jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 – 4 kwietnia 2012 r.

Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego wynika ze zmian w harmonogramie sporządzenia sprawozdania finansowego oraz opinii z badania sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.