• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

Zarząd Mo-BRUK SA ("Spółka") informuje, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2020 r. zostaną przekazane w dniu 29 kwietnia 2021 r. Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 raporty te miały być przekazane w dniu 25 marca 2021 r.

Zmiana terminu publikacji, o której mowa powyżej wynika z zamiaru publikacji raportu w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF).