• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent), działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259) informuje, że zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. z dnia 11 maja 2016 roku na dzień 25 kwietnia 2016 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych przekazanych przez Emitenta raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku pozostają bez zmian.