• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 357598, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 1 oraz 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 stycznia 2011 roku o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Z przyczyn technicznych Raport bieżący nr 2/2010 nie został przesłany w dniu 24 grudnia 2010.