• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zwołanie NWZ

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 08 września 2014 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

17191413_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA

17191413_Pelnomocnictwa

17191413_Projekty_uchwal