• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 357598, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 oraz 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

11539007_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA

11539007_Projekty_uchwal_WZA

11539007_Pelnomocnictwo