• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zwołanie ZWZA

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej

w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 357598, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402’1 oraz 402’2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

16633566_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_30_czerwiec_2014

16633566_Pelnomocnictwo

16633566_PROJEKTY_UCHWAL_ZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA