• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wyniki ekonomiczno-finansowe za maj oraz za 5 miesięcy 2014 roku

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z oddanymi inwestycjami, o czym informował w poprzednich raportach bieżących, Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała znaczący 22% wzrost przychodów Spółki w okresie styczeń – maj 2014 porównując do roku ubiegłego. Wzrost przychodów był wynikiem wzrostu produkcji i sprzedaży paliwa alternatywnego w rozbudowanym zakładzie w Karsach oraz realizacją zleceń budowy nawierzchni betonowych. Podane w załączeniu wyniki finansowe nie podlegały badaniu biegłego rewidenta.

Zarząd Emitenta informuje, że na ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej składają się nakłady inwestycyjne na dokończenie budowy instalacji spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach, dokończenia budowy zakładu odzysku odpadów nieorganicznych w Skarbimierzu oraz dokończenia budowy zakładu odzysku odpadów zawierających metale żelazne i kolorowe w Zabrzu. Zarząd Emitenta nie planuje dalszych istotnych nakładów inwestycyjnych w 2014 roku.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych odsetkowych z 4 mln zł (na 31.05.2013) do 55 mln zł (na 31.05.2014) wynika z przeksięgowania zobowiązań z tytułu obligacji serii A o wartości 50 mln zł, których termin wykupu przypada na 12.08.2014 ze zobowiązań długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. Emitent zamierza wykupić obligacje serii A z kredytu bankowego (kwota 30 mln zł) oraz prywatnej emisji obligacji serii B (kwota do 20 mln zł).