• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

W ramach oferty publicznej Mo-BRUK-u stopa redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 56,6 proc.

27 listopada nastąpił przydział akcji w ramach zakończonej oferty publicznej Mo-BRUK-u. Inwestorzy indywidualni złożyli 3.173 zapisy na łącznie 485.471 akcji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 56,6 proc. Do inwestorów detalicznych trafi 15 proc. z 1.405.154 sprzedanych przez Ginger Capital oraz Value FIZ akcji, tj. 210.773 walorów.

Pozostałą cześć, tj. 85 proc. sprzedanych akcji, obejmą inwestorzy instytucjonalni. Istotny popyt na akcje zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze odpowiedzialnego inwestowania typu ESG. W procesie budowy księgi popytu cenę sprzedaży akcji Mo-BRUK-u ustalono na 200 zł. Ginger Capital oraz Value FIZ sprzedadzą łącznie 1.405.154 akcji spółki, stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego oraz 33,3 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Rozliczenie transakcji nastąpi 1 grudnia.

Kilkudziesięcioprocentowa redukcja zapisów w transzy detalicznej stanowi potwierdzenie znaczącego zainteresowania ofertą oraz zaufania do spółki. Pojawienie się nowych inwestorów w akcjonariacie w zasadniczy sposób wpłynie na wzrost wolumenu akcji w wolnym obrocie, a w efekcie poprawę płynności

Józef Mokrzycki członek zarządu Ginger Capital, prezes Mo-BRUK-u.

Spodziewana wartość free-float po transakcji wyniesie 41,74 proc. akcji. Ginger Capital kontrolować będzie pakiet 35,01 proc. akcji, a Value FIZ 23,25 proc.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi księgę popytu byli mBank i Ipopema Securities, a doradcą prawnym Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390

Nota prawna:

Prospekt, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2020 r. wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Mo-BRUK S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.mobruk.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Biuro Maklerskie) oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie powinien być traktowany jako oferta, zachęta lub zaproszenie do nabycia w jakikolwiek sposób papierów wartościowych Spółki, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek umową nabycia papierów wartościowych Spółki, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek inną umową lub zobowiązaniem. W konsekwencji, każda decyzja inwestycyjna w przedmiocie nabycia papierów wartościowych Spółki powinna być podjęta tylko i wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.