Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok

Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok

25 czerwca 2019

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 9 682 518,35 zł, co stanowi 2,71 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

  1. dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 3 lipca 2019 roku,
  2. termin wypłaty dywidendy (dzień W)– na 10 lipca 2019 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ilości 38.500 sztuk (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało, aby kwotę 9 683 413,76 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >