• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Dotacje

Wybrane, strategiczne dotacje:

Przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Utworzenie centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”, wartość wydatków kwalifikowanych: 5 mln zł (netto), wielkość dofinansowania: 60% (netto), kwota dofinansowania: 3 mln zł netto.

Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”; wysokość dofinansowania wyniosła 31,1 mln zł, co stanowiło 60 proc. kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji; przedmiotowa technologia pozwoliła na zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego Paliw Alternatywnych w Karsach w tamtym czasie z 100.000 Mg do 200.000 Mg paliw alternatywnych. Zaprojektowane w ramach projektu suszarnia oraz instalacja do produkcji ciepłego powietrza pozwolą na podsuszanie paliw alternatywnych, co bezpośrednio przełoży się na jakość dostarczanych do odbiorców paliw.

Podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”; wysokość dofinansowania wyniosła 3 mln zł, co stanowiło 60 proc. kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. Głównym celem przedmiotowego projektu jest działalność badawczo – wdrożeniowa, która przyczynia się do wzrostu innowacyjności technologicznej; dzięki nowoczesnemu Centrum Badawczo – Rozwojowemu, wyposażonemu w najnowocześniejszy sprzęt. Spółka jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom rynkowym, oferując nowoczesne produkty i usługi o wysokiej jakości przy zachowaniu konkurencyjności cenowej.