• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów
Ginger Capital sp. z o.o. 702 642 20,00% 1 405 284 33,3% 33,3%
Allianz OFE 266 905 7,60% 266 905 6,33% 6,33%
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne 258 938 7,37% 258 938 6,14% 6,14%
OFE PZU „Złota Jesień” 223 680 6,37% 223 680 5,31% 5,31%
Pozostali 2 060 720 58,66% 2 060 720 48,92% 48,92%
RAZEM 3 512 885 100% 4 215 527 100% 100%