• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu
Ginger Capital sp. z o.o. 1.932.415 54,10% 2.635.057 62,51%
Value FIZ 1.511.000 42,29% 1.511.000 35,84%
Pozostali 129.470 3,61% 69.470 1,65%
RAZEM 3.572.885 100% 4.215.527 100%