• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów
Ginger Capital Sp. z o. o. 702 642 20,00% 1 405 284 33,34% 33,34%
OFE Allianz Polska 266 905 7,60% 266 905 6,33% 6,33%
OFE NN 245 229 6,98% 245 229 5,82% 5,82%
OFE PZU „Złota Jesień” 211 289 6,01% 211 289 5,01% 5,01%
OFE PKO BP Bankowy 181 109 5,16% 181 109 4,30% 4,30%
Pozostali 1 905 711 54,25% 1 905 711 45,21% 45,21%
RAZEM 3 512 885 100% 4 215 527 100% 100,00%