• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Kluczowe aktywa i technologie

Zakłady utylizujące odpady, należące do Mo-BRUK-u są dostosowane do najnowszych norm unijnych, jak i krajowych.

Spółka jest gotowa infrastrukturalnie i operacyjnie na spodziewany wzrost liczby klientów, m.in. za sprawą rosnących wymogów, dotyczących gospodarki odpadowej. Mo-BRUK oferuje partnerską i profesjonalną współpracę wszystkim wytwórcom odpadów.

mapa-mobruk-01 mapa-mobruk-01

Spółka dysponuje siecią dobrze doinwestowanych zakładów przetwórczych w południowej Polsce, charakteryzujących się dużym zapasem mocy. Są zlokalizowane w:

• Przetwarzanie: 70 tys. ton/rok
• Zakład zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych
• Oddany do użytku w 2014 r.

Zakład w Skarbimierzu opiera się na działalności w zakresie zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych. Jego technologiczne możliwości obejmują przetwarzanie 140 tys. ton odpadów rocznie. Do wykorzystania pełnych mocy przetwórczych wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej i zmiany Pozwolenia Zintegrowanego (proces w trakcie). Obecnie Grupa posiada pozwolenie na przetwarzanie 70 tys. ton odpadów rocznie.

• Przetwarzanie: 100 tys. ton/rok
• Zakład zestalania i stabilizacji odpadów – od 1997 r.
• Centrum Badań i akredytowane laboratorium
• Inwestycja zakończona w 2011 r.

Zakład w Niecwi zajmuje się zestalaniem i stabilizacją odpadów z możliwościami przetworzenia 100 tys. ton odpadów rocznie. Planowana jest modernizacja zwiększająca
możliwości przetworzenia do 140 tys. ton – polegać będzie na rozbudowie i przebudowie miejsc przetwarzania i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne. W instalacji w Niecwi produkuje się także
kruszywo syntetyczne/granulat cementowy. Dzięki inwestycji realizowanej w latach 2022-2024 możliwa będzie produkcja 336 tys. ton rocznie.

• Przetwarzanie: 60 tys. ton/rok
• Zakład produkcji RDF
• Funkcjonuje od 2007 r.

Zakład w Wałbrzychu zajmuje się produkcją RDF
(z możliwością przetwarzania odpadów do 60 tys. ton rocznie). Zakład produkuje RDF z odpadów niebezpiecznych, jak np. podkłady kolejowe.

• Przetwarzanie: 305 tys. ton/rok
• Spalarnia odpadów przemysłowych – od 2014 r.
• Zakład produkcji RDF – od 2018 r.

Zakład w Karsach działa jako spalarnia odpadów przemysłowych oraz zakład produkcji RDF. Ma możliwość przetwarzania 305 tys. ton odpadów rocznie. Planowana jest modernizacja instalacji termicznego przekształcania, do której wybrany został generalny wykonawca. Zakłada się, że prace
modernizacyjne zostaną zakończone do końca lipca 2024 r.

• Spalanie: 10 tys. ton/rok
• Spalarnia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym medycznych
• Instalacja funkcjonuje od 1997 r., zakupiona przez Grupę w 2008 r.

W Jedliczu mieści się spalarnia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym medycznych, która może przetworzyć 10 tys. ton odpadów rocznie. Planowana jest rozbudowa zakładu, dzięki której będzie możliwy roczny wzrost mocy produkcyjnych do 16 tys. ton. Spółka przygotowuje się do pozyskania stosownych pozwoleń administracyjnych.

El Kajo działa na rynku przetwarzania i utylizacji odpadów. Zajmuje się także produkcją i sprzedażą materiałów budowlanych oraz prefabrykatów betonowych. Posiada w Bydgoszczy nowoczesny, technologicznie zaawansowany zakład przetwarzania odpadów oraz produkcji prefabrykatów betonowych, stawiający firmę w polskiej czołówce podmiotów działających w sektorze przetwarzania odpadów i produkcji materiałów budowlanych. Zakład oddano do użytku w połowie 2023 r.

W ramach uzyskanego ostatecznego pozwolenia zintegrowanego, wydanego 16 maja 2023 r. przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, El Kajo może przetwarzać rocznie do 220 tys. ton odpadów stałych, takich jak żużle i popioły paleniskowe, pyły oraz popioły, w tym niebezpieczne.

Dzięki opatentowanej, własnej technologii spółka jest gotowa przetwarzać odpady, takie jak np. żużle i pyły po procesach spalania, uzyskując granulat cementowy, wykorzystywany następnie jako sztuczne kruszywo w budownictwie drogowym, czy rekultywacji terenów zdegradowanych.