• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Kluczowe aktywa i technologie

Zakłady utylizujące odpady, należące do Mo-BRUK-u są dostosowane do najnowszych norm unijnych, jak i krajowych.

Spółka jest gotowa infrastrukturalnie i operacyjnie na spodziewany wzrost liczby klientów, m.in. za sprawą rosnących wymogów, dotyczących gospodarki odpadowej. Mo-BRUK oferuje partnerską i profesjonalną współpracę wszystkim wytwórcom odpadów.

mapav21 mapav21

Spółka dysponuje siecią dobrze doinwestowanych zakładów przetwórczych w południowej Polsce, charakteryzujących się dużym zapasem mocy. Są zlokalizowane w:

Zakład zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych, zdolny przetwarzać ponad 140 tys. ton odpadów rocznie (o dostosowanie pozwolenia do takiej ilości Spółka będzie wnioskować), aktualne pozwolenie jest na 70 tys. ton odpadów rocznie.

Siedziba spółki, zakład zestalania i stabilizacji odpadów, centrum badań i laboratorium, zdolne przetworzyć 100 tys. ton odpadów rocznie.

Zakład produkcji RDF, zdolny przetwarzać 60 tys. ton odpadów rocznie.

Spalarnia odpadów przemysłowych, zakład produkcji RDF, zdolne przetwarzać 225 tys. ton odpadów rocznie.

Spalarnia odpadów medycznych i niebezpiecznych, zdolna przetworzyć 10 tys. ton odpadów rocznie.

Dzięki opatentowanej, własnej technologii spółka jest gotowa przetwarzać odpady, takie jak np. żużle i pyły po procesach spalania, uzyskując granulat cementowy, wykorzystywany następnie jako sztuczne kruszywo w budownictwie drogowym, czy rekultywacji terenów zdegradowanych.