• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Krajowy Lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych

Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

267,2 mln zł
przychodów ze sprzedaży wypracowanych w 2021 r.
56,6%
rentowności EBITDA w 2021 r.

Mo-BRUK przygotowuje strategię ESG

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przygotowuje strategię ESG, którą zamierza opublikować w IV kwartale 2023 r. Ponadto, spółka kontynuuje działania związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG), czego zwieńczeniem będzie publikacja raportu za 2022 r. Jednocześnie firma pracuje także nad kalkulacją śladu węglowego w zakresie 1. i 2., a dane na ten temat upubliczni w 2023 r.

Strategia ESG usystematyzuje podejście Mo-BRUK-u do rozwijania kwestii związanych z ESG w organizacji, wyznaczając szczegółowe cele i wskaźniki, które pozwolą monitorować ich realizację.

Zobacz więcej

Mo-BRUK zmodernizuje zakład w Karsach za 134 mln zł, wybrał generalnego wykonawcę inwestycji

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał z firmą AB Industry wartą 134 mln zł netto umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w zakładzie w Karsach.

Łączna wartość rozpoczętego w bieżącym roku programu inwestycyjnego, który potrwa do końca 2024 r. ma wynieść ok. 210 mln zł. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78 proc. w segmencie spalania oraz o 65 proc. w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów.

Zobacz więcej

Mo-BRUK dba o środowisko

Spółka zamierza likwidować tzw. „bomby ekologiczne”, tj. niezutylizowane odpady, często zawierające szkodliwe związki chemiczne, najczęściej bez właściciela, które są zagospodarowywane na bazie przetargów ogłaszanych przez samorządy.

Wartość pojedynczego kontraktu na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” wynosi od kilku, do kilkunastu milionów złotych. Obecnie Mo-BRUK uczestniczy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji „bomb ekologicznych” o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Zobacz więcej

Nasz model biznesowy

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień i poprawia wyniki finansowe dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu.

MO-BRUK na GPW

Obecność spółki najpierw na rynku NewConnect, a teraz głównym parkiecie GPW jest istotnym impulsem rozwojowym, pozwalającym na konsekwentną realizację celów strategicznych.

W ocenie Mo-BRUK-u rynek regulowany warszawskiej giełdy jest odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora przetwarzania odpadów przemysłowych.

Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni są dla Mo-BRUKU-u szczególnie ważni, dlatego spółka będzie dalej angażować się w otwartą i proaktywną komunikację z rynkiem giełdowym.

Zobacz więcej
138,3 mln zł
wypłat dla akcjonariuszy w historii
151,3 mln zł
zysku EBITDA wypracowanego
w 2021 r.

Mocna pozycja na rynku kapitałowym

Po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2022 r. w wyniku przeprowadzonej rewizji rocznej portfeli indeksów włączono Mo-BRUK do mWIG40. Oznacza to, że spółka znalazła się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jest to wypadkowa pokaźnego wzrostu skali działania spółki w ostatnich latach, wyrażonego skokową poprawą przychodów ze sprzedaży i rentowności, a tym samym umocnienia pozycji na rynku kapitałowym

mWIG40
Obecność w gronie 60 największych spółek na GPW

Aspekty ESG

Profil działalności spółki – przetwarzanie odpadów przemysłowych, w szczególności niebezpiecznych – wpływa na poszanowanie zasobów środowiska naturalnego. Mo-BRUK zwiększa świadomość wśród swoich interesariuszy na temat konieczności zagospodarowywania odpadów. Odpowiednie przetwarzanie odpadów pozwala wytworzyć z nich wartościowe surowce, możliwe do wykorzystania w różnych obszarach przemysłu czy budownictwa. Mo-BRUK przekształca odpady w użyteczne produkty w sposób bezodpadowy, dotyczy to m.in. odpadów niebezpiecznych powstałych z termicznego przetwarzania ze wszystkich spalarni w Polsce.

Zrównoważony rozwój
Raportowanie ESG zgodne ze standardami GRI

Aktualności

24 marca 2023

Mo-BRUK wzmacnia skład zarządu

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, powołała nowych członków zarządu spółki – Rafała Michalczuka, dotychczasowego dyrektora finansowego spółki oraz Andrzeja Rytkę, który sprawował funkcję dyrektora operacyjnego w firmie.

Zobacz więcej
22 marca 2023

Mo-BRUK przygotowuje strategię ESG

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przygotowuje strategię ESG, którą zamierza opublikować w IV kwartale 2023 r. Ponadto, spółka kontynuuje działania związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG), czego zwieńczeniem będzie publikacja raportu za 2022 r. Jednocześnie firma pracuje także nad kalkulacją śladu węglowego w zakresie 1. i 2., a dane na ten temat upubliczni w 2023 r. Powyższe działania są kolejnymi ważnymi krokami, które Mo-BRUK podejmuje, aby działać na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji.

Zobacz więcej
21 grudnia 2022

Mo-BRUK zmodernizuje zakład w Karsach za 134 mln zł, wybrał generalnego wykonawcę inwestycji

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał z firmą AB Industry wartą 134 mln zł netto umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w zakładzie w Karsach.

Zobacz więcej