• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Krajowy Lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych

Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

243,4 mln zł
przychodów ze sprzedaży wypracowanych w 2022 r.
245 tys. ton
odpadów przyjętych do
przetworzenia w 2022 r.

Mo-BRUK przygotowuje strategię ESG

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przygotowuje strategię ESG, którą zamierza opublikować w IV kwartale 2023 r. Ponadto, spółka kontynuuje działania związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG), czego zwieńczeniem będzie publikacja raportu za 2022 r. Jednocześnie firma pracuje także nad kalkulacją śladu węglowego w zakresie 1. i 2., a dane na ten temat upubliczni w 2023 r.

Strategia ESG usystematyzuje podejście Mo-BRUK-u do rozwijania kwestii związanych z ESG w organizacji, wyznaczając szczegółowe cele i wskaźniki, które pozwolą monitorować ich realizację.

Zobacz więcej

Mo-BRUK zmodernizuje zakład w Karsach za 134 mln zł, wybrał generalnego wykonawcę inwestycji

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał z firmą AB Industry wartą 134 mln zł netto umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w zakładzie w Karsach.

Łączna wartość rozpoczętego w bieżącym roku programu inwestycyjnego, który potrwa do końca 2024 r. ma wynieść ok. 210 mln zł. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78 proc. w segmencie spalania oraz o 65 proc. w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów.

Zobacz więcej

Mo-BRUK publikuje wyniki za 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2022 r. wypracował 243,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 117,3 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 92,2 mln zł.

Niższe o 29,4 mln zł rok do roku wpływy z tytułu zagospodarowania tzw. „bomb ekologicznych” wpłynęły na poziom sprzedaży i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Pomimo tego Mo-BRUK utrzymał wysokie wskaźniki rentowności – marża EBITDA za 2022 r. wyniosła 48,2 proc., a bez uwzględnienia pozostałej działalności grupy wynik ten ukształtował się na poziomie 53 proc.

Zobacz więcej

Nasz model biznesowy

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień i poprawia wyniki finansowe dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu.

Fabryki w Polsce - zobacz materiał o Mo-BRUK-u

MO-BRUK na GPW

Obecność spółki najpierw na rynku NewConnect, a teraz głównym parkiecie GPW jest istotnym impulsem rozwojowym, pozwalającym na konsekwentną realizację celów strategicznych.

W ocenie Mo-BRUK-u rynek regulowany warszawskiej giełdy jest odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora przetwarzania odpadów przemysłowych.

Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni są dla Mo-BRUKU-u szczególnie ważni, dlatego spółka będzie dalej angażować się w otwartą i proaktywną komunikację z rynkiem giełdowym.

Zobacz więcej
92,2 mln zł
zysku netto w 2022 r
117,3 mln zł
zysku EBITDA w 2022 r.

Mocna pozycja na rynku kapitałowym

Po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2022 r. w wyniku przeprowadzonej rewizji rocznej portfeli indeksów włączono Mo-BRUK do mWIG40. Oznacza to, że spółka znalazła się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jest to wypadkowa pokaźnego wzrostu skali działania spółki w ostatnich latach, wyrażonego skokową poprawą przychodów ze sprzedaży i rentowności, a tym samym umocnienia pozycji na rynku kapitałowym

mWIG40
Obecność w gronie 60 największych spółek na GPW

Aspekty ESG

Profil działalności spółki – przetwarzanie odpadów przemysłowych, w szczególności niebezpiecznych – wpływa na poszanowanie zasobów środowiska naturalnego. Mo-BRUK zwiększa świadomość wśród swoich interesariuszy na temat konieczności zagospodarowywania odpadów. Odpowiednie przetwarzanie odpadów pozwala wytworzyć z nich wartościowe surowce, możliwe do wykorzystania w różnych obszarach przemysłu czy budownictwa. Mo-BRUK przekształca odpady w użyteczne produkty w sposób bezodpadowy, dotyczy to m.in. odpadów niebezpiecznych powstałych z termicznego przetwarzania ze wszystkich spalarni w Polsce.

Zrównoważony rozwój
Raportowanie ESG zgodne ze standardami GRI

Aktualności

11 września 2023

Mo-BRUK publikuje Raport ESG za 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, opublikował Raport ESG za 2022 r. Celem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przez spółkę jest rzetelne przedstawienie informacji związanych z trzema obszarami: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. W czerwcu bieżącego roku spółka przedstawiła Raport z kalkulacji śladu węglowego, w grudniu z kolei zamierza opublikować Strategię ESG.

Zobacz więcej
17 sierpnia 2023

Mo-BRUK publikuje wyniki za I półrocze 2023 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2023 r. wypracował 112,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 111,6 rok wcześniej. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 53,7 mln zł w porównaniu z 58,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W podsumowywanym półroczu zysk netto ukształtował się na poziomie 40,6 mln zł wobec 45,6 mln zł w I półroczu 2022 r.

Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności pomimo braku znaczących przychodów z neutralizacji „bomb ekologicznych” – marża EBITDA za I półrocze 2023 r. z działalności podstawowej wyniosła 54 proc.

Zobacz więcej
15 czerwca 2023

Mo-BRUK publikuje raport z kalkulacji śladu węglowego

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przedstawił raport z kalkulacji śladu węglowego, który obejmuje zakres 1. (emisje bezpośrednie z operacji własnych/kontrolowanych) oraz 2. (emisje pośrednie z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia).

Zobacz więcej