• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Krajowy Lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych

Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

237 mln zł
przychodów ze sprzedaży wypracowanych w 2023 r.
256,4 tys. ton
odpadów przyjętych do
przetworzenia w 2023 r.

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za I kwartał 2024 roku

W I kwartale 2024 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 54,8 mln zł, wobec 55,1 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 21,9 mln zł wobec 26,5 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 13,4 mln zł, porównując z 19,6 mln zł w I kwartale 2023 roku.

Mimo ograniczeń w segmencie neutralizacji „bomb ekologicznych” firma utrzymała wysoką rentowność z marżą EBITDA z działalności podstawowej na poziomie 44 proc. W tym okresie Grupa Mo-BRUK przetworzyła 61,4 tys. ton odpadów wobec 56,2 tys. ton rok wcześniej.

Zobacz więcej

Mo-BRUK publikuje wyniki za 2023 r.

W 2023 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 237 mln zł, wobec 243,4 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 109,1 mln zł, wobec 117,3 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 78,9 mln zł, porównując z 92,2 mln zł w 2022 roku.

Mimo ograniczeń w segmencie neutralizacji „bomb ekologicznych” firma utrzymała wysoką rentowność z marżą EBITDA z działalności podstawowej na poziomie 52 proc. W tym okresie Grupa Mo-BRUK przetworzyła 256,4 tys. ton odpadów wobec 245 tys. ton w 2022 roku.

Zobacz więcej

Nasz model biznesowy

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień i poprawia wyniki finansowe dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu.

Fabryki w Polsce - zobacz materiał o Mo-BRUK-u

MO-BRUK na GPW

Obecność spółki najpierw na rynku NewConnect, a teraz głównym parkiecie GPW jest istotnym impulsem rozwojowym, pozwalającym na konsekwentną realizację celów strategicznych.

W ocenie Mo-BRUK-u rynek regulowany warszawskiej giełdy jest odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora przetwarzania odpadów przemysłowych.

Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni są dla Mo-BRUKU-u szczególnie ważni, dlatego spółka będzie dalej angażować się w otwartą i proaktywną komunikację z rynkiem giełdowym.

Zobacz więcej
78,9 mln zł
zysku netto w 2023 r
109,1 mln zł
zysku EBITDA w 2023 r.

Mocna pozycja na rynku kapitałowym

Po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2022 r. w wyniku przeprowadzonej rewizji rocznej portfeli indeksów włączono Mo-BRUK do mWIG40. Oznacza to, że spółka znalazła się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jest to wypadkowa pokaźnego wzrostu skali działania spółki w ostatnich latach, wyrażonego skokową poprawą przychodów ze sprzedaży i rentowności, a tym samym umocnienia pozycji na rynku kapitałowym

mWIG40
Obecność w gronie 60 największych spółek na GPW

Aspekty ESG

Profil działalności spółki – przetwarzanie odpadów przemysłowych, w szczególności niebezpiecznych – wpływa na poszanowanie zasobów środowiska naturalnego. Mo-BRUK zwiększa świadomość wśród swoich interesariuszy na temat konieczności zagospodarowywania odpadów. Odpowiednie przetwarzanie odpadów pozwala wytworzyć z nich wartościowe surowce, możliwe do wykorzystania w różnych obszarach przemysłu czy budownictwa. Mo-BRUK przekształca odpady w użyteczne produkty w sposób bezodpadowy, dotyczy to m.in. odpadów niebezpiecznych powstałych z termicznego przetwarzania ze wszystkich spalarni w Polsce.

Zrównoważony rozwój
Raportowanie ESG zgodne ze standardami GRI

Aktualności

16 maja 2024

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za I kwartał 2024 roku

W I kwartale 2024 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 54,8 mln zł, wobec 55,1 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 21,9 mln zł wobec 26,5 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 13,4 mln zł, porównując z 19,6 mln zł w I kwartale 2023 roku.

Zobacz więcej
25 kwietnia 2024

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za 2023 r.

W 2023 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 237 mln zł, wobec 243,4 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 109,1 mln zł, wobec 117,3 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 78,9 mln zł, porównując z 92,2 mln zł w 2022 roku.

Zobacz więcej
4 stycznia 2024

Grupa Mo-BRUK zutylizuje „bombę ekologiczną”
zlokalizowaną w Częstochowie za 33 mln zł

Grupa Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, podpisała wartą 33 mln zł netto umowę na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” zlokalizowanej w Częstochowie, gdzie znajduje się ok. 6,0 tys. ton niebezpiecznych odpadów.

Zobacz więcej