• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Krajowy Lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych

Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

178,5 mln zł
przychodów ze sprzedaży wypracowanych w 2020 r.
57,8%
rentowności EBITDA w 2020 r.

Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2020 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 178,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 103,1 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 78,7 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 37 proc., 83 proc. oraz 96 proc.

Mo-BRUK 30 marca 2021 r. zawarł umowę z Deloitte na doradztwo w zakresie analizy rynków zagranicznych oraz transakcji M&A w Polsce. Spółka zidentyfikowała kilka celów akwizycyjnych i zakłada, że lata 2021-22 powinny być intensywne w tym zakresie.

Zobacz więcej

Umowa z PKP PLK

Mo-BRUK podpisał w lipcu 2020 r. umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości do 18,1 mln zł netto.

Jej przedmiotem jest zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton. Skala realizowanych oraz planowanych inwestycji kolejowych sprawia, że z spółka optymizmem patrzy na przyszłą współpracę z partnerami z tego sektora gospodarki. Mo-BRUK systematycznie zwiększa portfel zamówień, dbając o jego rentowność.

Zobacz więcej

Mo-BRUK dba o środowisko

Spółka zamierza likwidować tzw. „bomby ekologiczne”, tj. niezutylizowane odpady, często zawierające szkodliwe związki chemiczne, najczęściej bez właściciela, które są zagospodarowywane na bazie przetargów ogłaszanych przez samorządy.

Wartość pojedynczego kontraktu na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” wynosi od kilku, do kilkunastu milionów złotych. Obecnie Mo-BRUK uczestniczy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji „bomb ekologicznych” o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Zobacz więcej

Nasz model biznesowy

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień i poprawia wyniki finansowe dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu.

MO-BRUK na GPW

Obecność spółki najpierw na rynku NewConnect, a teraz głównym parkiecie GPW jest istotnym impulsem rozwojowym, pozwalającym na konsekwentną realizację celów strategicznych.

W ocenie Mo-BRUK-u rynek regulowany warszawskiej giełdy jest odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora przetwarzania odpadów przemysłowych.

Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni są dla Mo-BRUKU-u szczególnie ważni, dlatego spółka będzie dalej angażować się w otwartą i proaktywną komunikację z rynkiem giełdowym.

Zobacz więcej
48,3 mln zł
dywidendy wypłaconej w 2020 r.
103,1 mln zł
zysku EBITDA wypracowanego w 2020 r.

Ambitny program
inwestycyjny

W ostatniej dekadzie Mo-BRUK przeznaczył na inwestycje ok. 200 mln zł, co zaowocowało znaczącym wzrostem mocy wytwórczych oraz wyników finansowych. Dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej spółka ma dostęp m.in. do finansowania dłużnego na atrakcyjnych warunkach, co pozwoli jej na kontynuację inwestycji i ekspansji.

200 mln zł
przeznaczonych w ostatniej dekadzie na rozwój

Ekspansja zagraniczna

Mo-BRUK otrzymał zgodę GIOŚ na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Spółka dzięki podpisanej umowie dostarczy partnerom zza wschodniej granicy do 10 tys. ton surowca do 10 lutego 2022 r. (zgoda została wydana na czas określony).

2021
otrzymanie zgody GIOŚ na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę

Aktualności

9 listopada 2021

Mo-BRUK z 64,5-proc. wzrostem EBITDA za trzy kwartały 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w trzech kwartałach 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 198,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 114,8 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 86,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 62,1 proc., 64,5 proc. oraz 63,4 proc.

Zobacz więcej
19 sierpnia 2021

Mo-BRUK z 110,8-proc. wzrostem zysku netto w I półroczu 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 131,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 74,1 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 55,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 83,5 proc., 108 proc. oraz 110,8 proc.

Zobacz więcej
20 lipca 2021

Mo-BRUK będzie eksportować paliwo alternatywne na Ukrainę

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, otrzymał zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Spółka dzięki podpisanej umowie dostarczy partnerom zza wschodniej granicy do 10 tys. ton surowca do 10 lutego 2022 r. (zgoda została wydana na czas określony).

Zobacz więcej