• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Krajowy Lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych

Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

130,6 mln zł
przychodów ze sprzedaży wypracowanych w 2019 r.
72,8 tys. t.
wyprodukowanego paliwa alternatywnego w 2019 r.

Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 122,2 proc.

Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych ubiega się o zgodę ukraińskiego Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę.

Zobacz więcej

Umowa z PKP PLK

Mo-BRUK podpisał w lipcu 2020 r. umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości do 18,1 mln zł netto.

Jej przedmiotem jest zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton. Skala realizowanych oraz planowanych inwestycji kolejowych sprawia, że z spółka optymizmem patrzy na przyszłą współpracę z partnerami z tego sektora gospodarki. Mo-BRUK systematycznie zwiększa portfel zamówień, dbając o jego rentowność.

Zobacz więcej

Mo-BRUK dba o środowisko

Spółka zamierza likwidować tzw. „bomby ekologiczne”, tj. niezutylizowane odpady, często zawierające szkodliwe związki chemiczne, najczęściej bez właściciela, które są zagospodarowywane na bazie przetargów ogłaszanych przez samorządy.

Wartość pojedynczego kontraktu na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” wynosi od kilku, do kilkunastu milionów złotych. Obecnie Mo-BRUK uczestniczy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji „bomb ekologicznych” o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Zobacz więcej

Nasz model biznesowy

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień i poprawia wyniki finansowe dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu.

MO-BRUK na GPW

Obecność spółki najpierw na rynku NewConnect, a teraz głównym parkiecie GPW jest istotnym impulsem rozwojowym, pozwalającym na konsekwentną realizację celów strategicznych.

W ocenie Mo-BRUK-u rynek regulowany warszawskiej giełdy jest odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora przetwarzania odpadów przemysłowych.

Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni są dla Mo-BRUKU-u szczególnie ważni, dlatego spółka będzie dalej angażować się w otwartą i proaktywną komunikację z rynkiem giełdowym.

Zobacz więcej
48,3 mln zł
dywidendy wypłaconej w 2020 r.
56,3 mln zł
zysku EBITDA wypracowanego w 2019 r.

Ambitny program
inwestycyjny

W ostatniej dekadzie Mo-BRUK przeznaczył na inwestycje ok. 200 mln zł, co zaowocowało znaczącym wzrostem mocy wytwórczych oraz wyników finansowych. Dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej spółka ma dostęp m.in. do finansowania dłużnego na atrakcyjnych warunkach, co pozwoli jej na kontynuację inwestycji i ekspansji.

200 mln zł
przeznaczonych w ostatniej dekadzie na rozwój

Ekspansja zagraniczna

Mo-BRUK aktualnie prowadzi analizę w zakresie nowych inwestycji. Rozważa ekspansję zagraniczną - za szczególnie perspektywiczny rynek uważa Europę Wschodnią - pod uwagę bierze akwizycje, gwarantujące pożądane efekty synergii.

2019
złożenie do GIOŚ wniosku o zgodę na transgraniczne przemieszczanie odpadów w postaci paliw alternatywnych

Aktualności

19 października 2020

Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 122,2 proc.

Zobacz więcej
13 października 2020

Mo-BRUK z podwojoną wartością EBITDA w I-III kw. 2020 r.

Mo-BRUK zgodnie z szacunkami w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 121,8 proc.

Zobacz więcej
2 października 2020

Mo-BRUK za 15,7 mln zł zagospodaruje odpady w powiecie zgierskim

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał umowę z powiatem zgierskim o wartości 15,7 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała.

Zobacz więcej