• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Krajowy Lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych

Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

237 mln zł
przychodów ze sprzedaży wypracowanych w 2023 r.
256,4 tys. ton
odpadów przyjętych do
przetworzenia w 2023 r.

Mo-BRUK przygotowuje strategię ESG

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przygotowuje strategię ESG, którą zamierza opublikować w IV kwartale 2023 r. Ponadto, spółka kontynuuje działania związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG), czego zwieńczeniem będzie publikacja raportu za 2022 r. Jednocześnie firma pracuje także nad kalkulacją śladu węglowego w zakresie 1. i 2., a dane na ten temat upubliczni w 2023 r.

Strategia ESG usystematyzuje podejście Mo-BRUK-u do rozwijania kwestii związanych z ESG w organizacji, wyznaczając szczegółowe cele i wskaźniki, które pozwolą monitorować ich realizację.

Zobacz więcej

Mo-BRUK zmodernizuje zakład w Karsach za 134 mln zł, wybrał generalnego wykonawcę inwestycji

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał z firmą AB Industry wartą 134 mln zł netto umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w zakładzie w Karsach.

Łączna wartość rozpoczętego w bieżącym roku programu inwestycyjnego, który potrwa do końca 2024 r. ma wynieść ok. 210 mln zł. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78 proc. w segmencie spalania oraz o 65 proc. w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów.

Zobacz więcej

Mo-BRUK publikuje wyniki za 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2022 r. wypracował 243,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 117,3 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 92,2 mln zł.

Niższe o 29,4 mln zł rok do roku wpływy z tytułu zagospodarowania tzw. „bomb ekologicznych” wpłynęły na poziom sprzedaży i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Pomimo tego Mo-BRUK utrzymał wysokie wskaźniki rentowności – marża EBITDA za 2022 r. wyniosła 48,2 proc., a bez uwzględnienia pozostałej działalności grupy wynik ten ukształtował się na poziomie 53 proc.

Zobacz więcej

Nasz model biznesowy

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień i poprawia wyniki finansowe dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu.

Fabryki w Polsce - zobacz materiał o Mo-BRUK-u

MO-BRUK na GPW

Obecność spółki najpierw na rynku NewConnect, a teraz głównym parkiecie GPW jest istotnym impulsem rozwojowym, pozwalającym na konsekwentną realizację celów strategicznych.

W ocenie Mo-BRUK-u rynek regulowany warszawskiej giełdy jest odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora przetwarzania odpadów przemysłowych.

Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni są dla Mo-BRUKU-u szczególnie ważni, dlatego spółka będzie dalej angażować się w otwartą i proaktywną komunikację z rynkiem giełdowym.

Zobacz więcej
78,9 mln zł
zysku netto w 2023 r
109,1 mln zł
zysku EBITDA w 2023 r.

Mocna pozycja na rynku kapitałowym

Po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2022 r. w wyniku przeprowadzonej rewizji rocznej portfeli indeksów włączono Mo-BRUK do mWIG40. Oznacza to, że spółka znalazła się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jest to wypadkowa pokaźnego wzrostu skali działania spółki w ostatnich latach, wyrażonego skokową poprawą przychodów ze sprzedaży i rentowności, a tym samym umocnienia pozycji na rynku kapitałowym

mWIG40
Obecność w gronie 60 największych spółek na GPW

Aspekty ESG

Profil działalności spółki – przetwarzanie odpadów przemysłowych, w szczególności niebezpiecznych – wpływa na poszanowanie zasobów środowiska naturalnego. Mo-BRUK zwiększa świadomość wśród swoich interesariuszy na temat konieczności zagospodarowywania odpadów. Odpowiednie przetwarzanie odpadów pozwala wytworzyć z nich wartościowe surowce, możliwe do wykorzystania w różnych obszarach przemysłu czy budownictwa. Mo-BRUK przekształca odpady w użyteczne produkty w sposób bezodpadowy, dotyczy to m.in. odpadów niebezpiecznych powstałych z termicznego przetwarzania ze wszystkich spalarni w Polsce.

Zrównoważony rozwój
Raportowanie ESG zgodne ze standardami GRI

Aktualności

16 maja 2024

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za I kwartał 2024 roku

W I kwartale 2024 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 54,8 mln zł, wobec 55,1 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 21,9 mln zł wobec 26,5 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 13,4 mln zł, porównując z 19,6 mln zł w I kwartale 2023 roku.

Zobacz więcej
25 kwietnia 2024

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za 2023 r.

W 2023 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 237 mln zł, wobec 243,4 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 109,1 mln zł, wobec 117,3 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 78,9 mln zł, porównując z 92,2 mln zł w 2022 roku.

Zobacz więcej
4 stycznia 2024

Grupa Mo-BRUK zutylizuje „bombę ekologiczną”
zlokalizowaną w Częstochowie za 33 mln zł

Grupa Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, podpisała wartą 33 mln zł netto umowę na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” zlokalizowanej w Częstochowie, gdzie znajduje się ok. 6,0 tys. ton niebezpiecznych odpadów.

Zobacz więcej