• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Krajowy Lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych

Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

267,2 mln zł
przychodów ze sprzedaży wypracowanych w 2021 r.
56,6%
rentowności EBITDA w 2021 r.

Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 267,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 151,3 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 115,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 49,7 proc., 46,7 proc. oraz 46,1 proc.

Na koniec grudnia 2021 r. grupa Mo-BRUK dysponowała 114,1 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,7, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

Zobacz więcej

Mo-BRUK chce rosnąć organicznie, myśli także o akwizycjach

Mo-Bruk rozważa wejście w nowy segment działalności, który umożliwi ekspansję zagraniczną.

Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji i budowy nowych zakładów, a także planuje zwiększenie mocy przerobowych w ramach istniejących instalacji.

Zobacz więcej

Mo-BRUK dba o środowisko

Spółka zamierza likwidować tzw. „bomby ekologiczne”, tj. niezutylizowane odpady, często zawierające szkodliwe związki chemiczne, najczęściej bez właściciela, które są zagospodarowywane na bazie przetargów ogłaszanych przez samorządy.

Wartość pojedynczego kontraktu na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” wynosi od kilku, do kilkunastu milionów złotych. Obecnie Mo-BRUK uczestniczy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji „bomb ekologicznych” o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Zobacz więcej

Nasz model biznesowy

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień i poprawia wyniki finansowe dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu.

MO-BRUK na GPW

Obecność spółki najpierw na rynku NewConnect, a teraz głównym parkiecie GPW jest istotnym impulsem rozwojowym, pozwalającym na konsekwentną realizację celów strategicznych.

W ocenie Mo-BRUK-u rynek regulowany warszawskiej giełdy jest odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora przetwarzania odpadów przemysłowych.

Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni są dla Mo-BRUKU-u szczególnie ważni, dlatego spółka będzie dalej angażować się w otwartą i proaktywną komunikację z rynkiem giełdowym.

Zobacz więcej
138,3 mln zł
wypłat dla akcjonariuszy w historii
151,3 mln zł
zysku EBITDA wypracowanego
w 2021 r.

Ambitny program
inwestycyjny

W ostatniej dekadzie Mo-BRUK przeznaczył na inwestycje ok. 200 mln zł, co zaowocowało znaczącym wzrostem mocy wytwórczych oraz wyników finansowych. Dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej spółka ma dostęp m.in. do finansowania dłużnego na atrakcyjnych warunkach, co pozwoli jej na kontynuację inwestycji i ekspansji.

200 mln zł
przeznaczonych w ostatniej dekadzie na rozwój

Ekspansja zagraniczna

Mo-BRUK otrzymał zgodę GIOŚ na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Spółka dzięki podpisanej umowie dostarczy partnerom zza wschodniej granicy do 10 tys. ton surowca do 10 lutego 2022 r. (zgoda została wydana na czas określony).

2021
otrzymanie zgody GIOŚ na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę

Aktualności

8 listopada 2022

Mo-BRUK z ponad 50-proc. rentownością EBITDA za I-III kwartał 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w trzech kwartałach 2022 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 172,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 87,3 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 68,1 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej
20 października 2022

Mo-BRUK rozbuduje zakład w Niecwi

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, otrzymał od organu samorządowego pozytywną decyzję środowiskową dla rozbudowy zakładu w Niecwi.

Zobacz więcej
18 sierpnia 2022

Mo-BRUK publikuje wyniki za I półrocze 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2022 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 111,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 58,7 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 45,6 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej