• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Grupa Mo-BRUK zutylizuje „bombę ekologiczną”
zlokalizowaną w Częstochowie za 33 mln zł

Grupa Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, podpisała wartą 33 mln zł netto umowę na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” zlokalizowanej w Częstochowie, gdzie znajduje się ok. 6,0 tys. ton niebezpiecznych odpadów.

To znaczący krok dla naszej firmy, ale przede wszystkim dla środowiska i mieszkańców Częstochowy. Zobowiązaliśmy się do bezpiecznego i efektywnego usunięcia tych odpadów, wykorzystując nasze zaawansowane technologie i wieloletnie doświadczenie. Ta umowa nie tylko umacnia naszą pozycję jako lidera w branży, ale także świadczy o naszym zaangażowaniu w ochronę środowiska i wspieranie zrównoważonego rozwoju

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

W ramach umowy, grupa przejmie odpowiedzialność za cały proces, od transportu po właściwe przetwarzanie odpadów. Firma stosuje najnowocześniejsze technologie i metody, aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadania. Mo-BRUK planuje rozpoczęcie prac na terenie Częstochowy w najbliższych tygodniach, przy ścisłej współpracy z lokalnymi władzami i instytucjami środowiskowymi.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w szerszy kontekst rynkowy, gdzie Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, stoi przed wyzwaniem likwidacji licznych „bomb ekologicznych” – miejsc, gdzie niebezpieczne odpady gromadzone były przez lata, często bez odpowiedniego nadzoru. Szacuje się, że w Polsce może istnieć setki takich miejsc, co stwarza znaczny potencjał rynkowy dla firm specjalizujących się w ich usuwaniu i przetwarzaniu.

Sektor przetwarzania niebezpiecznych odpadów w Polsce rośnie w siłę, napędzany rosnącą świadomością ekologiczną oraz zaostrzającymi się przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi ochrony środowiska. Mo-BRUK aktywnie angażuje się w identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z niebezpiecznymi odpadami, współpracując z organami rządowymi, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi poprawą stanu środowiska naturalnego w Polsce.