• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Grupa Mo-BRUK podpisała umowy
o łącznej wartości maksymalnej 81,5 mln zł brutto

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, ogłasza z satysfakcją podpisanie umów, które stanowią kamień milowy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Ich łączna wartość w wariancie maksymalnym wyniesie 81,5 mln zł brutto. Kontrakty parafowano z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie oraz Paprec Energies Gdańsk.

Jesteśmy przekonani, że nasze innowacyjne podejście do zarządzania odpadami będzie miało rzeczywisty wpływ na poprawę warunków środowiskowych w kraju. Nasza firma zobowiązuje się do kontynuacji misji wspierania rozwoju społeczeństwa opartego na zasadach gospodarki cyrkularnej. Podpisane umowy nie tylko odpowiadają naszym strategicznym założeniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, lecz także stanowią istotny wkład w rosnącą bazę przychodową. Wierzymy, że te kontrakty przyczynią się do dalszego umocnienia naszej pozycji na rynku oraz do generowania stabilnych wyników w przyszłości

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Umowa między El-Kajo a Paprec Energies Gdańsk:

Spółka El-Kajo, będąca podmiotem zależnym od Mo-BRUK-u, zawarła umowę z Paprec Energies Gdańsk. Przedmiotem umowy jest usługa zagospodarowania niebezpiecznych odpadów poprocesowych pochodzących ze spalarni w Gdańsku. Kontrakt obowiązuje przez pięć kolejnych lat, a odpady zostaną przekierowane do instalacji w Bydgoszczy, należącej do El-Kajo. Szacunkowa łączna wartość kontraktu wynosi 72,4 mln zł brutto i jest uzależniona od ostatecznej ilości przekazanych odpadów.

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie:

Mo-BRUK nawiązał współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie, podpisując dwie umowy dotyczące zagospodarowania odpadów z Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska”. Umowy obowiązują do 31 stycznia 2025 r. Zgodnie z warunkami kontraktu, wstępnie rozdrobnione odpady wielkogabarytowe przekazywane do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach, będą podlegać profesjonalnemu zagospodarowaniu. Maksymalne łączne wynagrodzenie wynosi 9,1 mln zł, przy czym ostateczna wartość uzależniona będzie od faktycznej ilości przekazanych odpadów. W ocenie zarządu spółki, powyższe umowy stanowią kluczowy krok w kierunku zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów do produkcji paliw alternatywnych na rok 2024.