• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK przejmuje spółkę El Kajo

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, objął 95 proc. udziałów w spółce El Kajo za kwotę 29 mln zł. Ponadto, sprzedający mają prawo do premii od wyników za lata 2024 i 2025, która zostanie obliczona przy mnożniku 5,5 x EBITDA, a jej łączna wartość będzie nie większa niż 34,175 mln zł.

Pozostałe 5 proc. udziałów Mo-BRUK będzie mógł objąć w ramach opcji call obowiązującej od 2026 r., do 2029 r. przy mnożniku 5,5 x EBITDA.

El Kajo działa na rynku przetwarzania i utylizacji odpadów. Zajmuje się także produkcją i sprzedażą materiałów budowlanych oraz prefabrykatów betonowych. Posiada w Bydgoszczy nowoczesny, technologicznie zaawansowany zakład przetwarzania odpadów oraz produkcji prefabrykatów betonowych, stawiający firmę w polskiej czołówce podmiotów działających w sektorze przetwarzania odpadów i produkcji materiałów budowlanych. Zakład oddano do użytku w połowie 2023 r.

W ramach uzyskanego ostatecznego pozwolenia zintegrowanego, wydanego 16 maja 2023 r. przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, El Kajo może przetwarzać rocznie do 220 tys. ton odpadów stałych, takich jak żużle i popioły paleniskowe, pyły oraz popioły, w tym niebezpieczne.

Profil działalności El Kajo w pełni pokrywa się z charakterystyką biznesu Mo-BRUK-u. Akwizycja wpisuje się w naszą strategię rozwoju, której elementem jest ekspansja w segmencie odpadów niebezpiecznych w północnej części kraju oraz wykorzystanie unikatowego know-how w zakresie zestalania i stabilizacji odpadów celem wzmocnienia kompetencji w zakresie wytwarzania produktów dla branży budowlanej. Stanowi także materializację naszych zapowiedzi odnoszących się do transakcji M&A. Docelowa integracja obu podmiotów wzmocni naszą pozycję na rynku przetwarzania odpadów, a wynikające z niej synergie dają perspektywę nie tylko wzrostu przychodów już od 2024 r., a także optymalizacji kosztów i osiągania atrakcyjnych marż. Ponadto, działalność biznesowa El Kajo wpisuje się w ideę budowania gospodarki obiegu zamkniętego, ponieważ firma ta podchodzi bardzo profesjonalnie do polityki ESG. Miało to dla nas fundamentalne znaczenie przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu negocjacji

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

Nowopowstały zakład produkcyjny (oddany do użytkowania w połowie 2023 r.) oraz innowacyjna technologia umożliwiają El Kajo odbiór i przetwarzanie odpadów, które następnie są neutralizowane w procesie fizyko-chemicznym. Co istotne w trakcie ich utylizacji uzyskiwane są surowce do produkcji: mieszanki budowlanej/drogowej, betonu oraz prefabrykatów betonowych.

W wyniku akwizycji nasze moce przetwórcze uwzględniające pozwolenia środowiskowe w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych, w segmencie zestalania i stabilizacji wzrosną z aktualnych 100 tys. ton, do 240 tys. ton rocznie. Z kolei łączne możliwości przerobowe spółki dotyczące wszystkich odpadów, tj. niebezpiecznych i innych zwiększą się z obecnych 170 tys. ton, do 390 tys. ton rocznie. Realizowane inwestycje w naszych zakładach oraz przeprowadzone właśnie przejęcie odpowiadają w pełni na wyzwania i trendy rynkowe. Spodziewamy się, że podaż niebezpiecznych odpadów poprocesowych tylko z procesu termicznego przekształcania w związku z powstającymi w Polsce nowymi spalarniami będzie systematycznie rosnąć z obecnych 100 tys. ton, do ok. 250 tys. ton w 2028 r. Widzimy także potencjał do wzrostu spółki w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Szacujemy wypełnienie nowych mocy w ciągu 18 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2024 r.

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Ponadto, po zakończeniu inwestycji w zakładzie Mo-BRUK-u w Niecwi oraz zmianie pozwolenia środowiskowego w Skarbimierzu sumaryczne moce grupy w zakresie przetwarzania odpadów nieorganicznych wzrosną do 500 tys. ton rocznie z aktualnych 170 tys. ton.