• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Kalkulacja śladu węglowego

Publikacja raportu z kalkulacji śladu węglowego w obu zakresach pozwoli nam w pierwszej kolejności określić wartości emisji, aby w kolejnym kroku wdrożyć procesy ukierunkowane na jej ograniczenie. Zależy nam na profesjonalnej komunikacji z interesariuszami w tym zakresie, ponieważ profil naszej działalności w sposób bezpośredni związany jest z aspektami ochrony środowiska i ekologii. Przetwarzając odpady przemysłowe w sposób zasadniczy przyczyniamy się do poprawy warunków środowiskowych kraju, stając się w ważnym ogniwem w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, a także metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych), które są wyrażane w ekwiwalencie CO2. Raport z kwantyfikacji śladu węglowego działalności Mo-BRUK został przygotowany w celu:

• zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i identyfikacji możliwości ich redukcji,
• upublicznienia wielkości emisji gazów cieplarnianych organizacji.

Kalkulacja śladu węglowego jest bardzo ważnym krokiem w kierunku świadomego zarządzania emisjami CO2 organizacji.