• 33-322 Korzenna, Niecew 68
 • +48 18 441 70 48
 • mobruk@mobruk.pl
 • EnglishPolish

Segmenty działalności

Mo-BRUK działa w trzech uzupełniających się obszarach gospodarki odpadami, ze szczególną specjalizacją w odzysku odpadów.

tj. spalanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych.

W ramach segmentu „Spalanie odpadów przemysłowych i medycznych” materiał dostarczają:

 • Publiczne i prywatne ośrodki opieki zdrowotnej (w tym szpitale);
 • Producenci leków;
 • Rafinerie;
 • Firmy zbierające odpady;
 • Zakłady produkujące farby;

a odbierają:

 • Para techniczna – rafinerie;
 • Własny użytek – suszenie RDF;
 • Produkcja energii elektrycznej – opcjonalnie.

tj. stabilizacja i zestalanie odpadów nieorganicznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, których końcowym produktem jest granulat cementowy.

W ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów materiał dostarczają:

 • Spalarnie śmieci;
 • Ciepłownie i elektrownie;
 • Odlewnie;
 • Firmy chemiczne;
 • Firmy produkcyjne;
 • Cementownie;
 • Fabryki części samochodowych;

a odbierają:

 • Firmy zajmujące się budową dróg;
 • Firmy zajmujące się rekultywacją;
 • Kopalnie węgla;
 • Firmy zajmujące się handlem kruszywami.

tj. produkcja paliwa alternatywnego z przesortowanych odpadów komunalnych oraz przemysłowych, używanego głównie przez cementownie, recykling metali, składowanie odpadów.

W ramach segmentu produkcja RDF (paliw alternatywnych) materiał dostarczają:

 • Spółki zajmujące się recyklingiem;
 • Spółki zbiórki odpadów komunalnych;
 • Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
 • Firmy produkcyjne, wytwarzające odpady przemysłowe;
 • Złomowiska pojazdów;
 • Firmy przetwarzające sprzęt elektryczny i elektroniczny;

a odbierają:

 • Cementownie;
 • Elektrownie (potencjalnie);
 • PEC (potencjalnie).