• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zarząd

Mo-BRUK jest kierowany przez zaangażowany zarząd, z wieloletnim doświadczeniem w branży. Dotychczasowa historia pokazuje, że spółka z sukcesami rozwija biznes w różnym otoczeniu rynkowym.

Dzięki wykształconej, mającej odpowiednie zasoby merytoryczne kadrze kierowniczej Mo-BRUK w pełni wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe, na bazie efektywnego modelu biznesowego. Doświadczenie zarządu spółki pozwala na skuteczne poszukiwanie niezagospodarowanych nisz rynkowych, przy jednoczesnej, pełnej eksploatacji podstawowych segmentów działania.

Rafał Michalczuk – Wiceprezes Zarządu

Rafał Michalczuk posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność handel międzynarodowy. Od 2002 roku posiada status członka w ACCA.

Pan Rafał Michalczuk posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów spółek i grup kapitałowych.

Doświadczenie zawodowe:
2022 – obecnie Spółka – Dyrektor ds. Finansowych;
2017 – obecnie RMDF / SJOS Sp. z o.o. – Interim CFO, doradca finansowy i M&A
2017 – 2017 AB S.A. – Interim CFO,
2010 – 2017 Boryszew S.A. – Dyrektor Finansowy
Hutmen S.A. – p.o. Prezes Zarządu
Boryszew Plastik RUS, Rosja – Interim CFO
Boryszew Kunststofftechnik Deutschland, Niemcy – Interim CFO
Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. – Członek Zarządu, CFO
Maflow BRS, Włochy – Interim CFO
2003-2008 Getin Holding S.A.
Getin International S.A. – CFO,
Plus Bank, Ukraina – CFO, Członek Zarządu
Getin Leasing S.A. – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
Powszechny Dom Kredytowy S.A. – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
Carcade Leasing, Rosja, – Interim CFO
Getin Holding S.A., centrala – Kontroler Finansowy;
1999 – 2003 KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. – Dział Audytu Ogólnego

Andrzej Rytka - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Rytka posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektroenergetyka Przemysłowa oraz studiów MBA Executive na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji im. Leona Koźmińskiego.

Pan Andrzej Rytka posiada 21-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich najwyższego stopnia w międzynarodowych firmach produkcyjno-usługowych o ugruntowanej pozycji na rynku.

Doświadczenie zawodowe:
2014 - obecnie Mo-BRUK
- od listopada 2022 - Dyrektor ds. Operacyjnych,
- od 2014 - Dyrektor Zakładu RDF
2006 - 2014 Grupa Toensmeier
- od 2011 - Szef Regionu Centrum w zarządzie trzech spółek Grupy Toensmeier (Błysk Otwock, Almax Radom, Eko Serwis Kutno)
- od 2006 - Prezes Zarządu ZUK Błysk Sp. z o.o. Grupa Toensmeier
1995-2006 Drektor Operacyjny w Group 4 Sp. z o.o. i Falck Sp. z o.o
2005 Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu w G4S Security Systems