• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zarząd

Mo-BRUK jest kierowany przez zaangażowany zarząd, z wieloletnim doświadczeniem w branży. Dotychczasowa historia pokazuje, że spółka z sukcesami rozwija biznes w różnym otoczeniu rynkowym.

Dzięki wykształconej, mającej odpowiednie zasoby merytoryczne kadrze kierowniczej Mo-BRUK w pełni wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe, na bazie efektywnego modelu biznesowego. Doświadczenie zarządu spółki pozwala na skuteczne poszukiwanie niezagospodarowanych nisz rynkowych, przy jednoczesnej, pełnej eksploatacji podstawowych segmentów działania.

Elżbieta Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Administracji

Elżbieta Mokrzycka posiada wykształcenie średnie. W 1977 r. ukończyła liceum zawodowe w Olkuszu. Elżbieta Mokrzycka ukończyła także liczne kursy i szkolenia: (i) kurs: „Rachunkowość dla samodzielnego księgowego” (w 1999 r.); (ii) szkolenie: „Ewidencja odpadów i stawki za ich składowanie” (w 2000 r); (iii) szkolenie: „Prawo ochrony środowiska” (w 2002 r.); (iv) szkolenie: „Gospodarka odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych” (w 2003 r.); (v) szkolenie: „Zasady wykonywania i opiniowania operatów wodnych” (w 2003 r.); oraz (vi) szkolenie: „Ubezpieczenie należności” (w 2010 r.).

Doświadczenie zawodowe:
2020 – obecnie Ginger Capital Sp. z o.o.- Członek Zarządu;
2010 – obecnie Spółka – Wiceprezes Zarządu ds. Administracji;
2008 – 2010 Mo-BRUK J. Mokrzycki sp.k. – Komandytariusz, Prokurent;
1994 – 2008 Mo – BRUK Elżbieta i Józef Mokrzyccy – współwłaściciel;
1977 – 1994 Gminna Spółdzielnia SCH w Korzennej - Księgowa, Kierownik sklepu, Referent ds. handlu.

Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Wiktor Mokrzycki posiada wykształcenie wyższe. W 2009 r. ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na kierunku Inżynieria Środowiska. Wiktor Mokrzycki ukończył także w 2011 r. Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w Instytucie Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:
2020 – obecnie Ginger Capital Sp. z o.o.- Członek Zarządu;
2010 – obecnie Spółka – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych;
2009 – 2013 Raf - Ekologia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
2008 – 2010 Mo-BRUK J. Mokrzycki sp. k. – Komandytariusz, Prokurent;
2007 – 2008 Mo-BRUK Józef Mokrzycki – Pracownik biurowy.

Tobiasz Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa

Tobiasz Mokrzycki posiada wykształcenie wyższe. W 2012 r. ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Budownictwo, specjalizacja: Drogi, ulice i autostrady. Tobiasz Mokrzycki w 2016 r. uzyskał także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi natomiast w 2017 r. uzyskał uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie zawodowe:
2020 – obecnie Ginger Capital Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2010 – obecnie Spółka – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa;
2007 – 2010 Mo-BRUK J. Mokrzycki sp. k. – Komandytariusz, Prokurent.