• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK publikuje wyniki finansowe za I-III kwartał 2023

Mo-BRUK opublikował wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych w analizowanym okresie osiągnął 169,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 172,8 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 82,8 mln zł w porównaniu z 87,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto w tym czasie wyniósł 61,5 mln zł w porównaniu z 68,1 mln zł w analogicznym okresie w 2022 roku.

Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności pomimo braku znaczących przychodów z neutralizacji „bomb ekologicznych”. Marża EBITDA za okres I-III kwartał 2023 roku z działalności podstawowej wyniosła ponad 54 proc.

Zgodnie z harmonogramem realizujemy inwestycje rozwojowe w Karsacch i Niecwi. Ich celem jest zwiększenie mocy przerobowych o około 70 proc. do końca 2024 roku. Efekt ten będzie w pełni widoczny w 2025 roku. Jednocześnie rozwijamy nasze kompetencje i zasoby handlowe, dzięki czemu wypełnimy rosnące moce produkcyjne w segmentach spalania oraz zestalania i stabilizacji. Analizujemy także możliwości w zakresie integracji upstream, chcąc zapewnić spółce efektywniejszy strumień odpadów niebezpiecznych do spalania, a następnie produkcji kruszyw i energii z ciepła odpadowego. Optymalizacja zarządzania strumieniami odpadów ukierunkowana jest na osiąganie możliwie wysokich poziomów tzw. „gate fee”.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

W okresie I-III kwartał 2023 roku grupa zagospodarowała 183,6 tys. ton odpadów, z czego 100,6 tys. ton przypadało na segment zestalania i stabilizacji, 64,2 tys. ton na segment RDF, a 18,8 tys. ton na spalanie, przyczyniając się zasadniczo do poprawy warunków środowiskowych kraju. W efekcie przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty wyniosły odpowiednio 64,1 mln zł, 31,8 mln zł i 58,9 mln zł.

Na koniec września 2023 roku grupa dysponowała 61,2 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,5, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

Jako Mo-BRUK angażujemy się w edukację samorządów w zakresie skutecznej neutralizacji tzw. „bomb ekologicznych”. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest pozyskanie finansowania, a następnie znalezienie profesjonalnego partnera, który zrealizuje to zadanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska celem przedstawienia kompleksowej oferty w tym zakresie. Jesteśmy technologicznie i organizacyjnie gotowi, aby obsłużyć spodziewany wzrost popytu na tę usługę.

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u