• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK publikuje Raport ESG za 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, opublikował Raport ESG za 2022 r. Celem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przez spółkę jest rzetelne przedstawienie informacji związanych z trzema obszarami: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. W czerwcu bieżącego roku spółka przedstawiła Raport z kalkulacji śladu węglowego, w grudniu z kolei zamierza opublikować Strategię ESG.

W ubiegłym roku opublikowaliśmy pierwszy raport ESG grupy Mo-BRUK. W tegorocznej edycji przeprowadziliśmy identyfikację obszarów wpływu, w której uczestniczyli interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, co pozwoliło zaprezentować bardziej pogłębioną analizę oraz rozszerzyć opisywaną perspektywę oddziaływania spółek grupy Mo-BRUK. W proces powstawania raportu, na każdym jego etapie, zaangażowany był zarząd, a prezentowane dane zostały rozbudowane o informacje dotyczące śladu węglowego grupy. Raport powstał w oparciu o GRI Standards i w odniesieniu do wytycznych GPW. Utworzona została grupa projektowa, która odpowiada za proces zbierania danych i jest zaangażowana w poszczególne etapy projektu.

Obliczyliśmy ślad węglowy organizacji za 2022 r. w zakresach 1. i 2., co pozwoli nam wyznaczyć cele i podejmować działania ograniczające nasze emisje w kolejnych latach. Ponadto, na 2023 r. zaplanowaliśmy publikację Strategii ESG, która wytyczy kierunki dalszego rozwoju w obszarze środowiskowym, ładu korporacyjnego i społecznym. Stoimy w obliczu ważnych wyzwań, zarówno w zakresie własnego rozwoju, jak i zmian regulacyjnych, które mogą istotnie wpłynąć na naszą działalność. Obserwujemy trendy i kierunki działań Unii Europejskiej we wdrażaniu programu Europejskiego Zielonego Ładu. Jesteśmy gotowi na adaptację do zmian przepisów prawa, również krajowego

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

Mo-BRUK nieustannie dąży do osiągania najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w ramach całej grupy. W obszarze ESG spółka nie ogranicza się jedynie do raportowania zrównoważonego rozwoju – podejmuje świadome działania zwiększające jej pozytywny wpływ na otoczenie.

W czerwcu bieżącego roku grupa przedstawiła raport z kalkulacji śladu węglowego, który obejmuje zakres 1. (emisje bezpośrednie z operacji własnych/kontrolowanych) oraz 2. (emisje pośrednie z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia). Ujawnienia dotyczące śladu węglowego znalazły się także w Raporcie ESG za 2022 r.

Nasza działalność w znaczącym stopniu wpływa na ograniczenie ogólnej emisji CO2 poprzez gospodarcze wykorzystanie odpadów. Przede wszystkim ograniczamy zużycie węgla energetycznego, gdyż zapewniamy paliwa alternatywne stanowiące jego substytut. Ponadto, oferujemy branży budowlanej kruszywa syntetyczne wytworzone z odpadów, co przekłada się na ograniczenie wydobycia kruszyw naturalnych

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u