• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK publikuje wyniki za I półrocze 2023 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2023 r. wypracował 112,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 111,6 rok wcześniej. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 53,7 mln zł w porównaniu z 58,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W podsumowywanym półroczu zysk netto ukształtował się na poziomie 40,6 mln zł wobec 45,6 mln zł w I półroczu 2022 r.

Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności pomimo braku znaczących przychodów z neutralizacji „bomb ekologicznych” – marża EBITDA za I półrocze 2023 r. z działalności podstawowej wyniosła 54 proc.

W I półroczu nie realizowaliśmy dużych projektów dotyczących „bomb ekologicznych”, co miało wpływ na wolumen przyjętych odpadów i rentowność w ramach segmentu spalania. W najbliższym czasie spodziewamy się ogłoszenia przetargu na utylizację odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych w Gliwicach, ponadto trwa postępowanie przetargowe w Częstochowie. Otrzymujemy sygnały, że dystrybucja środków na utylizację „bomb ekologicznych” będzie się odbywać z budżetu centralnego. To bardzo dobra informacja, ponieważ największe i najbardziej niebezpieczne „bomby” uzyskają priorytet, a po drugie jest szansa, że wydatkowanie będzie bardziej efektywne. Spodziewamy się, że efektem aktualnej sytuacji, tj. wzrostu zainteresowania opinii publicznej tematem utylizacji odpadów niebezpiecznych będzie większa determinacja samorządów do usuwania i utylizowania „bomb”.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

W I półroczu 2023 r. grupa zagospodarowała 116,6 tys. ton odpadów – 68,4 tys. ton w ramach segmentu zestalania i stabilizacji, 36,3 tys. ton w segmencie RDF oraz 11,9 tys. ton w spalaniu, w sposób zasadniczy przyczyniając się do poprawy warunków środowiskowych kraju.

Na koniec czerwca 2023 r. grupa dysponowała 99,4 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,85, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

Mo-BRUK realizuje program inwestycyjny o wartości ok. 210 mln zł, który zakończy się w 2024 r. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78 proc. w segmencie spalania oraz o 65 proc. w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów. W bieżącym roku działania w ramach realizowanego programu będą się koncentrować na modernizacji instalacji w Karsach, a spodziewana wartość CAPEX w 2023 r. przekroczy 100 mln zł.