• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK publikuje raport z kalkulacji śladu węglowego

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przedstawił raport z kalkulacji śladu węglowego, który obejmuje zakres 1. (emisje bezpośrednie z operacji własnych/kontrolowanych) oraz 2. (emisje pośrednie z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia).

- Wykonaliśmy pierwszy, istotny krok zaplanowany na 2023 r. w zakresie raportowania ESG. Publikacja raportu z kalkulacji śladu węglowego w obu zakresach pozwoli nam w pierwszej kolejności określić wartości emisji, aby w kolejnym kroku wdrożyć procesy ukierunkowane na jej ograniczenie. W bieżącym roku przedstawimy ponadto strategię ESG oraz raport ESG za 2022 r. Zależy nam na profesjonalnej komunikacji z interesariuszami w tym zakresie, ponieważ profil naszej działalności w sposób bezpośredni związany jest z aspektami ochrony środowiska i ekologii. Przetwarzając odpady przemysłowe w sposób zasadniczy przyczyniamy się do poprawy warunków środowiskowych kraju, stając się w ważnym ogniwem w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u.

Łączna wartość emisji wyniosła:

• w zakresie 1. 28307,71 tCO2e
• w zakresie 2. (rynek) 5933,58 tCO2e
• w zakresie 2. (lokalizacja) 4391,14 tCO2e

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, a także metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych), które są wyrażane w ekwiwalencie CO2. Raport z kwantyfikacji śladu węglowego działalności Mo-BRUK został przygotowany w celu:

• zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i identyfikacji możliwości ich redukcji,
• upublicznienia wielkości emisji gazów cieplarnianych organizacji.

Kalkulacja śladu węglowego jest bardzo ważnym krokiem w kierunku świadomego zarządzania emisjami CO2 organizacji. Jest to pierwszy krok w kierunku redukcji kosztów, zwiększenia transparentności wobec interesariuszy, a także zmniejszenia śladu węglowego organizacji.

Metodyka GHG Protocol wyróżnia dwie metody obliczeniowe dla zakresu 2, zgodnie z którymi powinno obliczać się emisje – metoda location-based (lokalizacyjna – odzwierciedlająca średnią emisję w sieci) i market-based (rynkowa – odzwierciedlająca emisję ze zużycia energii od sprzedawcy wybranego przez organizację).

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj: Raport z kalkulacji śladu węglowego Mo-BRUK za 2022 rok