Firma Działalność Dotacje i przetargi Relacje inwestorskie Kontakt
Zestalanie odpadów Produkcja paliw alternatywnych Termiczne unieszkodliwianie Składowanie odpadów Badania laboratoryjne Budowa nawierzchni betonowych Stacja kontroli pojazdów Stacje paliwNewsletter

Aby otrzymywać powiadomienia o aktualnościach Mo-BRUK SA wystarczy pozostawić e-mail:

E-mailing obsługiwany przez Google FeedBurner


Główną działalnością Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. jest gospodarka odpadami w tym odbiór, odzysk, recykling i utylizacja oraz produkcja paliw alternatywnych z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych. Ponadto z odpadów nieorganicznych w procesie cementacji wytwarzamy granulat cementowy stanowiący substytut kruszywa, który znajduje zastosowanie jako podbudowa drogowa, podsadzka hydrauliczna bądź materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK S.A. zajmuje się również budową nawierzchni betonowych takich jak drogi, place, nawierzchnie lotniskowe.


Aktualności
2015-05-13 17:58:06
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 6/2015)

2015-05-13 15:22:46
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK S.A. (5/2015)

2015-05-13 13:08:15
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2015 roku.

2015-05-04 09:25:59
Ogłoszenie naboru ofert

Linki partnerskie
Subskrybuj RSS Obserwuj na Facebooku