Firma Działalność Dotacje i przetargi Relacje inwestorskie Kontakt
Zestalanie odpadów Produkcja paliw alternatywnych Termiczne unieszkodliwianie Składowanie odpadów Badania laboratoryjne Budowa nawierzchni betonowych Stacja kontroli pojazdów Stacje paliwNewsletter

Aby otrzymywać powiadomienia o aktualnościach Mo-BRUK SA wystarczy pozostawić e-mail:

E-mailing obsługiwany przez Google FeedBurner


Główną działalnością Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. jest gospodarka odpadami w tym odbiór, odzysk, recykling i utylizacja oraz produkcja paliw alternatywnych z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych. Ponadto z odpadów nieorganicznych w procesie cementacji wytwarzamy granulat cementowy stanowiący substytut kruszywa, który znajduje zastosowanie jako podbudowa drogowa, podsadzka hydrauliczna bądź materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK S.A. zajmuje się również budową nawierzchni betonowych takich jak drogi, place, nawierzchnie lotniskowe.


Aktualności
2014-08-27 08:40:00
Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

2014-08-26 14:51:53
Informacja o podpisaniu umowy kredytowej z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym (RB 21/2014).

2014-08-19 08:19:37
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza (RB 20/2014)

2014-08-13 17:14:48
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 19/2014)

Linki partnerskie
Subskrybuj RSS Obserwuj na Facebooku