Firma Działalność Dotacje i przetargi Relacje inwestorskie Kontakt
Zestalanie odpadów Produkcja paliw alternatywnych Termiczne unieszkodliwianie Składowanie odpadów Badania laboratoryjne Budowa nawierzchni betonowych Stacja kontroli pojazdów Stacje paliwNewsletter

Aby otrzymywać powiadomienia o aktualnościach Mo-BRUK SA wystarczy pozostawić e-mail:

E-mailing obsługiwany przez Google FeedBurner


Główną działalnością Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. jest gospodarka odpadami w tym odbiór, odzysk, recykling i utylizacja oraz produkcja paliw alternatywnych z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych. Ponadto z odpadów nieorganicznych w procesie cementacji wytwarzamy granulat cementowy stanowiący substytut kruszywa, który znajduje zastosowanie jako podbudowa drogowa, podsadzka hydrauliczna bądź materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK S.A. zajmuje się również budową nawierzchni betonowych takich jak drogi, place, nawierzchnie lotniskowe.


Aktualności
2015-01-30 15:32:59
Terminy publikacji raportów okresowych Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2015 (RB 3/2015)

2015-01-14 12:13:19
Informacja o uzyskaniu patentu na technologię odzysku odpadów

2015-01-03 14:22:05
Informacja o skutkach pożaru w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach

2014-12-18 12:53:23
Informacja o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela serii B Spółki Mo-BRUK

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku uchwałą nr 1058/14  Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o warunkowym zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki Mo-BRUK o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 31 sierpnia 2016 roku.
Zarejestrowanie ww. obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. 


Linki partnerskie
Subskrybuj RSS Obserwuj na Facebooku