Firma Działalność Dotacje i przetargi Relacje inwestorskie Kontakt
Zestalanie odpadów Produkcja paliw alternatywnych Termiczne unieszkodliwianie Składowanie odpadów Badania laboratoryjne Budowa nawierzchni betonowych Stacja kontroli pojazdów Stacje paliwNewsletter

Aby otrzymywać powiadomienia o aktualnościach Mo-BRUK SA wystarczy pozostawić e-mail:

E-mailing obsługiwany przez Google FeedBurner


Główną działalnością Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. jest gospodarka odpadami w tym odbiór, odzysk, recykling i utylizacja oraz produkcja paliw alternatywnych z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych. Ponadto z odpadów nieorganicznych w procesie cementacji wytwarzamy granulat cementowy stanowiący substytut kruszywa, który znajduje zastosowanie jako podbudowa drogowa, podsadzka hydrauliczna bądź materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK S.A. zajmuje się również budową nawierzchni betonowych takich jak drogi, place, nawierzchnie lotniskowe.


Aktualności
2014-12-18 12:53:23
Informacja o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela serii B Spółki Mo-BRUK

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku uchwałą nr 1058/14  Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o warunkowym zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki Mo-BRUK o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 31 sierpnia 2016 roku.
Zarejestrowanie ww. obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. 


2014-11-13 15:07:59
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2014 roku.

2014-10-21 12:22:48
FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA


2014-09-30 18:45:01
Informacja o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Mo-BRUK SA na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza Gogolina.

Zarząd Mo-BRUK SA informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 30 września 2014 roku ogłosił wyrok w sprawie ze skargi Mo-BRUK SA na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza Gogolina w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych”.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Burmistrz dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa i przewlekłości z rażącym naruszeniem prawa w zakresie prowadzenia przedmiotowego postępowania, wskutek czego Zarząd Mo-BRUK zmuszony został zmienić plany inwestycyjne. Ponadto NSA nałożył na Burmistrza Gogolina grzywnę i zasądził koszty postępowania sądowego. Wyrok jest prawomocny.


Linki partnerskie
Subskrybuj RSS Obserwuj na Facebooku