Firma Działalność Dotacje i przetargi Relacje inwestorskie Kontakt
Zestalanie odpadów Produkcja paliw alternatywnych Termiczne unieszkodliwianie Składowanie odpadów Badania laboratoryjne Budowa nawierzchni betonowych Stacja kontroli pojazdów Stacje paliwNewsletter

Aby otrzymywać powiadomienia o aktualnościach Mo-BRUK SA wystarczy pozostawić e-mail:

E-mailing obsługiwany przez Google FeedBurner


Główną działalnością Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. jest gospodarka odpadami w tym odbiór, odzysk, recykling i utylizacja oraz produkcja paliw alternatywnych z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych. Ponadto z odpadów nieorganicznych w procesie cementacji wytwarzamy granulat cementowy stanowiący substytut kruszywa, który znajduje zastosowanie jako podbudowa drogowa, podsadzka hydrauliczna bądź materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK S.A. zajmuje się również budową nawierzchni betonowych takich jak drogi, place, nawierzchnie lotniskowe.


Aktualności
2014-08-19 08:19:37
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza (RB 20/2014)

2014-08-13 17:14:48
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 19/2014)

2014-08-08 21:41:38
Uchwała Zarządu Spółki Mo-BRUK w sprawie przydziału obligacji serii B (RB 18/2014)

2014-08-02 22:03:52
Informacja o całkowitym rozliczeniu przez PARP projektu pn. Innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała na konto Emitenta ostatnią transzę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej" a tym samym rozliczając przedmiotowy projekt.


Linki partnerskie
Subskrybuj RSS Obserwuj na Facebooku