• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK wspiera Managerów CSR

Zakończyła się ósma edycja studiów podyplomowych Manager CSR realizowanych w ramach oferty dydaktycznej Collegium Civitas. Kluczowym elementem zaliczenia studiów było opracowanie strategii ESG wybranych firm, a jedną z nich był Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych.

Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie firm, dla których studenci, w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania wiedzy, przygotowali dedykowane strategie ESG. Chociaż przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny, to poziom merytoryczny ostatecznych materiałów zrobił na nas duże wrażenie. Można powiedzieć, że mieliśmy swój mały wkład w dydaktykę w ramach studiów Manager CSR, udostępniając studentom konkretne informacje i wskaźniki oraz udzielając im wskazówek. Trzymamy kciuki za wszystkich absolwentów, aby mogli realizować się zawodowo w obszarze ESG oraz CSR, a zdobytą wiedzę wykorzystali w praktyce społecznej i biznesowej

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Mo-BRUK buduje gospodarkę obiegu zamkniętego

Strategia Mo-BRUK-u bazuje na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Zgodnie z taką ideą Mo-BRUK przetwarza odpady, które – wydawać by się mogło – nie mają żadnej wartości, jak np. frakcję palną z odpadów komunalnych, z której sortownie już wysegregowały surowce wtórne, co przetwarzane jest na paliwa alternatywne czy niebezpieczne odpady nieorganiczne, jak np. pyły po procesach termicznych. Te z kolei służą do produkcji kruszyw syntetycznych.

Działania Mo-BRUK-u, poza tym, że przyczyniają się do wykorzystania odpadów jako surowców, ukierunkowane są również na oszczędne gospodarowanie surowcami naturalnymi, takimi jak węgiel czy kruszywa naturalne.

Po sesji 17 czerwca 2022 r. została przeprowadzona rewizja kwartalna portfeli indeksów giełdowych, w tym WIG-ESG, w efekcie której w jego skład wszedł Mo-BRUK.