• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Nasze wartości

Misją Mo-BRUK-u jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym klientom usługi utylizacji odpadów każdego rodzaju, z gwarancją ich dalszego przetworzenia, zgodnie z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

Spółka rozumie swoją misję jako rozwijanie działalności zagospodarowania odpadów, nastawionej na umożliwienie spełnienia przez Polskę ostrych wymogów ograniczenia składowania odpadów. Z tego względu Mo-BRUK dąży do zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych, wdrożenia najnowocześniejszych światowych oraz własnych technologii przerobu odpadów oraz propagowania szeroko pojętej proekologicznej gospodarki odpadami.