• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2013 r. powziął informację o wpływie na konto Spółki kwoty 361 502,88 zł oraz 63 794,62 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Zakup innowacyjnych usług doradczych przez Mo-Bruk”

Dotacja wpłynęła na podstawie umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. podpisanej w dniu 29 maja 2012 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2012.

Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 50 % nakładów kwalifikowanych, których suma jest równa 3 275 000,00 zł.

Projekt polega na zakupie usług doradczych związanych z pozyskaniem kapitału na realizację planu inwestycyjnego Spółki Mo-BRUK.