• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w Wałbrzychu

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuję, że w dniu 5 czerwca 2013 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej energo-ekologicznej optymalizacji produkcji granulatu Carbomix”. Wartość dotacji wynosi 32.599.000,00 zł, co stanowi 50% wysokości wydatków kwalifikowanych. Podpisana umowa pozwoli na poszerzenie oferowanych przez Spółkę produktów w zakresie wysokokalorycznych paliw. Nowy produkt – granulat Carbomix będzie wytwarzany na bazie wzbogaconych mułów poflotacyjnych i podsuszany w celu zwiększenia wartości opałowej.

Obecnie realizowany jest I etap inwestycji polegający na budowie Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu, w ramach którego zakupiono linię do wzbogacania mułów węglowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi. W kolejnym etapie Spółka planuje zakup suszarni z infrastrukturą towarzyszącą.

Ze względu na wartość przedmiotowej umowy Zarząd Emitenta uznaje ją za umowę znaczącą.