• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew informuje, że w dniu 12 maja 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na mocy uchwały nr 453/2015 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.