• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Józef Mokrzycki posiada 714 732 akcje imienne Spółki uprzywilejowane co do głosu, które odpowiadają 1 429 464 głosom na WZA, co stanowi 59,44 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 33,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Elżbieta Mokrzycka posiada 377 220 akcje imienne Spółki, które odpowiadają 377 220 głosom na WZA, co stanowi 15,68 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 8,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wiktor Mokrzycki posiada 290 624 akcji imiennych Spółki, które odpowiadają 290 624 głosom na WZA, co stanowi 12,08 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Tobiasz Mokrzycki posiada 290 624 akcji imiennych Spółki, które odpowiadają 290 624 głosom na WZA, co stanowi 12,08 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów.