• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zwołanie NWZA

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Mo – BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322 Korzenna), woj. Małopolskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000357598, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo – BRUK S.A. na dzień 26 października 2011 r. na godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Niecwi 68.