Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

25 czerwca 2019

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Adama Buchajskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2019  z dnia 30.05.2019r., na podstawie § 33.1 ust. 1a pkt. g Statutu Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Boroń.

Pan Łukasz Boroń spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki.

Pan Łukasz Boroń posiada dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze finansów oraz zarządzania nabyte w międzynarodowych firmach i instytucjach finansowych oraz wiodących polskich przedsiębiorstwach.

Obecnie pełni funkcję członka zarządu w firmie Eurowagon sp. z o.o., będącej liderem na rynku wynajmu wagonów towarowych w Polsce. Zasiada też w radzie nadzorczej spółki Industrial Division Sp. z o.o., będącej wiodącą firmą najmu lokomotyw w Europie Środkowo Wschodniej. Jest także udziałowcem i członkiem zarządu Debt Portfolio Investment Services Sp. z o.o., LBPO Sp. z o.o., BusinessInCloud Sp. z o.o. oraz komandytariuszem Kancelaria Prawnicza Malinowski.LEGAL sp.k.
W latach 2012 pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych w PKP Cargo S.A. odpowiadając m.in. za wdrożenie MSSF oraz przygotowanie do debiutu na GPW w Warszawie. W 2013 r. został powołany na prezesa zarządu PKP Cargo S.A., gdzie był odpowiedzialny za przeprowadzenie jednej z największych transakcji IPO o wartości blisko 1,5 mld zł, drugiego największego przewoźnika kolejowego w UE.

W latach 2011-2012 pracował na stanowisku Wicedyrektora w Erste Group Bank AG w Wiedniu oraz w latach 2014-2016 na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną w Erste Securities Polska SA. W latach 2006-2010 w KPMG Corporate Finance w Warszawie, ostatnio na stanowisku Wicedyrektora, zaś wcześniej zdobywał doświadczenie pracując w firmach doradczych w Polsce i za granicą m.in. w Estonii.

Pan Łukasz Boroń jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada tytuł MBA zdobyty na International Insitute for Management Development (IMD) w Lozannie (Szwajcaria).

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >