• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z ponad 50-proc. rentownością EBITDA za I-III kwartał 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w trzech kwartałach 2022 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 172,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 87,3 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 68,1 mln zł zysku netto.

W bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację programu inwestycyjnego o wartości ok. 210 mln zł, który zakończy się w 2024 r. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78 proc. w segmencie spalania oraz o 65 proc. w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów. Program ten sfinansujemy w sposób mieszany, tj. środkami własnymi, kredytami bankowymi, jak również z wykorzystaniem pożyczek preferencyjnych i dotacji. W bliższym horyzoncie czasowym liczymy na uruchomienie kolejnych przetargów na zagospodarowanie „bomb ekologicznych”. Rynek ten, pomimo widocznego spowolnienia w bieżącym roku, jest dla nas niezwykle perspektywiczny.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

W trzech kwartałach 2022 r. grupa osiągnęła 17,6 mln zł przychodów z likwidacji „bom ekologicznych”, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 46,4 mln zł. Niższe przychody z tego tytułu wpłynęły na sprzedaż i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Pomimo spadku przychodów z kontraktacji „bomb ekologicznych”. Mo-BRUK utrzymał wysokie wskaźniki rentowności – marża EBITDA za trzy kwartały 2022 r. wyniosła 50,5 proc.

Likwidacja bomby w Gorlicach została już zakończona, a zaewidencjonowane przychody z tego tytułu w październiku to 6,1 mln zł. Łączne wpływy z gorlickiego kontraktu to 68 mln zł, a wolumen zagospodarowanych odpadów wyniósł 7,5 tys. ton.

W okresie I-III kwartał 2022 r. firma zagospodarowała 178,3 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (97,4 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (63,8 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (17,1 tys. ton). W analogicznym okresie poprzedniego roku Mo-BRUK zagospodarował 190,9 tys. ton odpadów.

Na koniec września 2022 r. grupa Mo-BRUK dysponowała 69,6 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,6, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

Dla porównania, Mo-BRUK w okresie I-III kwartał 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 198,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 114,8 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 86,5 mln zł zysku netto.