• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie nowej inwestycji

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie ze środków UE projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego Eko” w Jedliczu w woj. podkarpackim. Kwota dofinansowania wynosi 18.048.000,00 PLN, co stanowi 60% wartości wydatków kwalifikowanych. Wartość całkowita projektu planowana jest na kwotę 38.845.280,00 PLN.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych w sąsiedztwie Spółki zależnej Emitenta, Raf-Ekologia Sp. z o.o. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów, co bezpośrednio wiąże się z pozytywnym wpływem na środowisko oraz wzmocnieniem pozycji rynkowej GK Mo-BRUK S.A. w segmencie produkcji paliw alternatywnych.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana została prawomocna decyzja środowiskowa. Dalsze uzgodnienia administracyjne są w toku.