• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o rejestracji w KDPW 1 270 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (dalej” ,,Spółka”) informuje, iż Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) wystosował Komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 197/17 z dnia 24.03.2017 roku Zarządu KDPW, w dniu 30.03.2017 roku w KDPW nastąpi rejestracja 1.270.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mo-BRUK S.A., o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oznaczonych kodem ,,PLMOBRK00013″.