• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Janusza Mikuły z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki oraz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 2/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. na podstawie art. 388 §1 i §4 KSH oraz §2 ust. 1, §3 ust. 2, §7 Regulaminu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. podjęła uchwałę o wyborze Pana Kazimierza Janika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.