• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu istotnej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. _dalej: "Spółka" lub "Emitent"_ informuje, że w dniu 07.12.2023 roku w godzinach popołudniowych Emitent podpisał umowę działając w ramach konsorcjum ze swoim podmiotem zależnym - RAF EKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu z ORLEN Eko Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Chemików 7, 09-411 Płock, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów o kodach 07 01 10* i 07 01 08* w okresie do 31.12.2025 roku.

Odpady stanowiące przedmiot umowy zostaną zagospodarowane w należących do Emitenta instalacjach do termicznego przekształcania odpadów. Większość odpadów stanowiących przedmiot umowy zostanie przyjęta w spalarni w Karsach po zakończeniu jej modernizacji w III kw. 2024 r.

Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 24.671.500,00 zł netto _tj. 26.645.220,00 zł brutto_. Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od ilości faktycznie przekazywanych odpadów.