• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu transakcji IRS

Zarząd Mo-Bruk SA informuje, że w dniu 16 września 2014 zawarł transakcję IRS – SWAPA Procentowego w Banku Ochrony Środowiska SA, której celem jest zamiana strumienia pieniężnego opartego na zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M od udzielonego kredytu 30.000.000 zł na stałą stopę procentową. Transakcja została zawarta na okres 5 lat, tj. do 12.08.2019 r. Transakcja ma charakter zabezpieczający ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian stawki WIBOR w przyszłości.