• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymanie decyzji Marszałka Dolnośląskiego w przedmiocie opłat podwyższonych za lata 2019 i 2020.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 marca 2022 otrzymał Decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego nakładające na Emitenta opłatę podwyższoną w wysokości:
a. 69 377 154,00 zł za składowanie odpadów w 2019 roku
b. 104 699 553,00 zł za składowanie odpadów w 2020 roku

na składowisku odpadów, przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, rzekomo bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska.

Zarząd Spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanych decyzji, których uzasadnienie kwestionuje i wniesie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie przewidzianym przepisami prawa.