• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) informuje, że Emitent przystąpił do Programu Wspierania Płynności, co zostało potwierdzone Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych. Zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji Emitenta do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 10 kwietnia 2018 roku.