• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2015 roku.

19552840_Uchwaly_podjete_przez_ZWZA_w_dniu_08.06.2015_r.