• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uchwała zarządu w sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii A

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości treść Uchwały Zarządu spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii A o wartości 50 mln zł.

Inwestorzy dokonali zapisów na obligacje na kwotę znacznie przewyższającą wartość emisji. Redukcja przydzielonych obligacji wyniosła ok. 20%.
Środki pozyskane z papierów dłużnych zostaną przeznaczone na wart ok. 240 mln zł program inwestycyjny, którego realizacja jest w toku. Zostanie rozbudowany Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k/Ożarowa, zakończona zostanie budowa Zakładu Odzysku Mułów Węglowych z Odpadów Poflotacyjnych w Wałbrzychu przy ulicy Moniuszki, a także uruchomiona będzie realizacja inwestycji w pozostałych dwóch lokalizacjach Wałbrzycha, powstanie nowy Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach oraz Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Piekarach Śląskich. Planowany jest także rozwój poprzez zagospodarowanie kolejnych lokalizacji pod zakłady zajmujące się odzyskiem odpadów i produkcją paliw alternatywnych.
Jednocześnie Zarząd zastrzega, że w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce.